بروزرسانی 1402/08/05 – نسخه 2.6.1.0

ویژگی جدید #

بهبود #

 • تغییر منوی های اصلی نرم افزار
 • بازطراحی نمودار لوی جنینگ
 • تغییر تفسیر کیوسام بر اساس Decision Limit
 • اضافه شدن نام آخرین ویرایش کننده در لیست Levey Jennings
 • اضافه شدن امکان بازیابی نمودار های حذف شده
 • اضافه شدن قابلیت تعریف موجودی اولیه در انبار با فایل اکسل
 • اضافه شدن Kappa Agreement به بخش حساسیت و ویژگی
 • بهبود چاپ شناسنامه کارکنان
 • امکان ثبت بیش از 10 داده برای کنترل کیفیت سمپلر
 • امکان ثبت بیش از 10 داده برای کنترل کیفیت لوپ
 • اضافه شدن زمان ایجاد آیتم در تاریخچه تغییرات
 • اضافه شدن Deming Regression
 • اضافه شدن تاریخ میلادی به کنترل کیفیت محیط کشت
 • تغییر دستورالعمل آزمون Avidity
 • غیرفعالسازی کنترل کیفیت آنتی سرم و RH در بانک خون و ادغام شدن در یک فرم
 • اضافه شدن روش Expected Range در خطی بودن الایزا ریدر
 • اضافه شدن متد Probability به محاسبه Reference Interval
 • افزودن فیلد لات نامبر و تاریخ انقضا به فرم Control Validation – Target
 • اضافه شدن قابلیت تغییر MNPT پس از محاسبه
 • اضافه شدن Sufficient و Insufficient به منوی نتایج کنترل مثبت و منفی

رفع باگ #

 • رفع مشکل عدم چاپ امتیاز باز آموزی در گواهینامه آموزش
 • رفع باگ عدم نمایش کامل نام تست در چاپ انتقال نمونه
 • رفع باگ محاسبه اشتباه کنترل کالیبراسیون لوپ
 • رفع مشکل عدم چاپ گزارشات آماری
 • رفع باگ عدم چاپ صحیح حجم لوپ در روش کیت گلوکز
 • رفع باگ شرکت در آزمون در صورت غیرفعال بودن سطح دسترسی
 • رفع مشکل چاپ کنترل کالیبراسیون لوپ
 • رفع باگ تغییر نام کالا در انبار
 • رفع مشکل نمایش کاربران غیرفعال در کاربران ویژه شناسنامه تجهیزات
 • رفع مشکل طول متن در کنترل معرف ها و محلول ها
 • رفع باگ حذف سمت های دارای زیر مجموعه
 • رفع باگ عدم ذخیره صحیح در Reagent Carry Over
 • رفع باگ چاپ اشتباه در Reagent Carry Over
 • رفع باگ فرمول محاسبه Paired TTest
 • رفع خطای فرمول محاسبه Precision Verification