ثبت پیوست

جهت بارگذاری هر سندی که میخواهید به بخش مربوطه اضافه شود،میتوانید از قابلیت “پیوست” استفاده نمایید.

ابتدا به فهرست بروید و یک مورد را انتخاب نموده و صفحه ی آن را باز کنید.

سپس روی علامت سنجاق بالای صفحه بزنید که با عنوان پیوست مشخص شده است.

پنجره ی پیوست برای شما باز میشود و حالا میتوانید روی علامت + زده و مسیر بارگذاری فایل را از سیستم خودتان انتخاب نمایید.

روی سه نقطه بزنید و سپس فایلتان را انتخاب نمایید و بارگذاری کنید و در انتها ذخیره را بزنید.