یکی از نمودارهای سیگما  OPSpecs    می باشد، برای شروع توصیه می شود سطح سیگمای 6-3 را در  OPSpecs    رسم کنیم. مجددا مشخصات TEA،BIAS و CV هر تست را وارد کرده و از قوانین وستگاردی که برای ما مجاز می شوند برای رسم چارت آن تست استفاده می کنیم با توجه به اینکه از چه قانونی استفاده می کنیم که درصد رد کاذب کمتری (Pfr) داشته باشد.

می توانید TEA را از جدول قرمز رنگ کادر بالا پیدا کنید. در قسمت opspecs calculator می توان ، بیست داده را وارد ،و میانگین ، SD و CV را محاسبه کرد .

و در کادر bias calculator هم چنین می توانید با استفاده از نتایج ارزیابی خارجی کیفیت برای محاسبه بایاس استفاده کنید. که Lab result نتیجه آزمایشگاه شما و target میانگین همگروه ها می باشد، بصورت خودکار بایاس حساب میشود که باید از بایاس مجاز کمتر باشد.

 توجه : اگر با توجه به مشخصات تست سطح سیگما بالاتر از 3 باشد ولی قانونی برای ما مجاز نشود می توانیم میزان شناسایی خطا(AQA) یا Ped را از 90% به 50% کاهش و یا سطوح کنترلی که استفاده می کنیم را افزایش دهیم ومجدد قوانین برای ما مجاز می شود، در نهایت وارد قسمت کنترل چارت شده قانون را مشخص و داده ها را واردمی کنیم.

تا زمانی که سطح سیگمای تست ما کاهش پیدا نکند ما می توانیم به وارد کردن داده هایمان ادامه دهیم. و هروقت به خطایی که تیک زده ایم برسیم به ما error میدهد.

مقدار Ped  یا AQA  هم میزان احتمال تشخیص خطاست که بر اساس الزام باید حداقل 90% باشد ولی ممکن است آزمایشگاهی سطح کیفیت بالاتری داشته باشد و مقدار 99% و یا حتی بخواهد 100% خطاها را تشخیص دهد .

اندکس QGI – Quality Goal Index یا شاخص کیفیت هدف علت ایجاد سیگماهای کمتر از شش نیز مشخص می شود که ایا این علت ب دلیل خطاهای راندوم اتفاق افتاده است یا خطاهای سیستماتیک و یا ناشی از هر دو علت است .

دسترسی سریع برای کاربری راحتتر جابجایی بین تست ها میباشد.

سوالات متداول #