از این روش می توان به جای F ratio و T-test همزمان برای چندین آیتم استفاده کرد .

یک روش علمی برای مقایسه آزمایشگاه ها بر اساس یک تست خاص و دستگاه و کیت یکسان همانند انالیز برنامه کنترل کیفی خارجی که آزمایشگاه ها را بر اساس دستگاه و کیت های یکسان گروه بندی می کند .  تا علاوه بر مشخص نمودن SDI و محدوده ی خارج 2.5SD  این جدول نیز در اختیار آزمایشگاههای شرکت کننده قرار گیرد تا آزمایشگاهها از جایگاه خود در Sigma Scale مطلع شده و برای ارتقاء تست مورد نظر برنامه ریزی نمایند . ( با توجه به اینکه CV تست و بایاس  مشخص است . ) مانند اسلاید زیر: 

با توجه به اسلاید فوق دستگاه mindray BS200 دارای CV بالاتری بوده و در نمودار هم شاخص QGI به صورت هوشمند اشاره به این مطلب دارد که این دستگاه دارای یک خطای عدم دقت  یا Imprecision است   بنابراین کاربر باید بیشتر تلاش خود را برای از بین بردن خطاهای تصادفی نماید .

هم چنین می توان کیت های مختلف را باهم مقایسه کرده و بر اساس عیار سیگما در خصوص آن تصمیم گیری نمود.

هم چنین از این روش برای ارزیابی متدهای مختلف استفاده می شود.اسلاید زیر :