گزارشگیری و دسترسی سریع

می توان گزارش مربوط به تعمیر،نگهداری و لاگ بوک هر دستگاه را براساس فیلتر تاریخ در قسمت گزارش گیری مشاهده کرد.و در صورت درخواست ممیزین برای مستندات قبل می توان از فیلتر های مورد نظر برای بازیابی مستندات استفاده کرد.

  در قسمت دسترسی سریع دستگاه ها بر اساس بخش، دسته بندی می شوند و به راحتی می توان فرم مورد نظر را انتخاب، و اطلاعات را ثبت کرد.
به طور مثال ، با نگه داشتن موس بر روی بخش بیوشیمی خون، دستگاه های مربوط به این بخش نمایش داده می شود، به عنوان نمونه، با نگه داشتن بر روی دستگاه اتوآنالایزر و انتخاب یکی از فرمهای لاگ بوک،نگهداری و یا تعمیرات، پنجره ی آن باز شده، و قسمت هایی از آن به طور خودکار تکمیل شده است و فقط نیاز به نوشتن توضیحات مربوطه می باشد.