کنترل کیفیت معرف ها میتواند برای معرف های بخش های دیگر آزمایشگاه  نیز قابل انجام باشد.

ابتدا برای کنترل کیفیت معرف هاباید تمامی معرف هایی که در آزمایشگاه دارید در نرم افزار تعریف کنید، برای این کار روی مدیریت معرف ها کلیک نمایید، سپس روی افزودن معرف کلیک نمایید و اسامی معرف ها را در قسمت نام معرف وارد نمایید و اضافه به لیست را بزنید.

مرحله دوم: وارد قسمت افزودن/ویرایش  مدیریت تعریف معرف شوید، از قسمت معرف ها نام معرف انتخاب کنید و کنترل مثبت و منفی را تعریف کنید اگر عکسی برای معرف دارید در انتخاب عکس بارگذاری کنید و ذخیره را از کادر بالا بزنید و در قسمت فهرست تمامی معرف های تعریف شده را نمایش می دهد.

مرحله سوم: وارد صفحه اصلی شوید. تاریخ، نام بخش،معرف، سری ساخت و تاریخ انقضا را انتخاب نمایید تا در کادر پایین اطلاعات نمایش داده شود و اگر نتایج کنترل کیفیت قابل قبول بود، تیک تایید را بزنید و از پایین کادر نتیجه بررسی تایید میشود و مسئول تایید را انتخاب کنید.اگر نتیجه مورد قبول نبود کادر را تیک نزنید و در کادر توضیحات اقدامات اصلاحی را یادداشت نمایید.

ذخیره بزنید بعد از صفحه خارج شوید.