هر کالایی که وارد انبار می شود بر اساس یک فاکتور خرید می باشد که تمامی اطلاعات خرید کالا را می توان وارد نرم افزار کرد ؛ اعم از شماره فاکتور ، نام تامین کننده ، در صورتی که فاکتور توضیحاتی داشت میتوان ثبت کرد .

قسمت مالی فاکتور شامل تخفیف، مالیات و عوارض  میباشد.

در قسمت پایین فرم، اجناس خریداری شده به صورت تک تک براساس کد و یا نام کالا، می توان وارد نمود، چنانچه در فاکتور کالای جدیدی باشد میتوان در قسمت “افزودن کالا ”  کالای جدید را تعریف کرد؛ قسمت تاریخ انقضا را می توان به دو صورت شمسی و میلادی ثبت کرد، همچنین تعداد و مبلغ هر واحد در کادر مربوطه وارد می شود و در صورت رعایت زنجیره ی سرد ، تیک این گزینه زده می شود. نرم افزار قابلیت چاپ لیبل برای هر جنس خریداری شده را دارد تا بتوان اطلاعات لازم برای هر کیت را به صورت منحصر به فرد داشت؛ همچنین از بارکد لیبل ها می توان برای پیگیری بهتر کالاها جهت خروج از انبار استفاده نمود.