در قسمت نگهداری باید یک سری فاکتور های نگهداری را بر اساس دفترچه ی راهنمای هر دستگاه در قسمت مدیریت فاکتورهای کنترل تعریف کرد، مبنی بر اینکه شیوه ی حفظ و نگهداشت روزانه ، هفتگی و ماهیانه هر دستگاه، به چه صورت است.

میتوان در قسمت مدیریت فاکتورهای نگهداری ، در قسمت فاکتور مورد بررسی،  موارد لازم را اضافه کنید و ذخیره را بزنید .زمانی که فرم نگهداری هر دستگاه تعریف شد وارد صفحه اصلی شوید.

 از این قسمت می توان فرم نگهداری روزانه، هفتگی و ماهیانه ی هر دستگاه را تکمیل نمود، در صورتی که یکی از فاکتورهای دوره ای انجام نشود، گزینه ” اقدام اصلاحی” فعال می شود که باید این اقدام اصلاحی را ثبت کرد.

زمانی که ذخیره صورت گرفت، در قسمت فهرست، لیست دستگاه ها نمایش داده می شود، در قسمت بالای فهرست با وارد کردن هر آیتم میتوان اطلاعات مورد نظر را فیلتر و مشاهده نمود. مثلا برای گزارش مربوط به دستگاه سیسمکس، با وارد کردن کلمه سیسمکس در قسمت جستجو فیلتر کنید و یا در بازه زمانی مشخص، گزارش بگیرید.
میتوانید تاریخ را انتخاب کنید ، لیست مربوط به آن بازه زمانی مشخص میشود.  

سوالات متداول #