قبل از وارد شدن به بخش کنترل دما دستگاههای مختلفی که نیاز به ثبت دما دارند تعریف می شوند

برای این کار ابتدا با کلیک بر روی “+دستگاه جدید” نام و بخش هر دستگاه تعریف می شود.

با کلیک بر روی دستگاهی که می خواهیم ثبت دما را برای آن داشته باشیم  مقدار حداقل و حداکثر بازه دما و رطوبت را مشخص می کنیم.

این موارد به صورت خودکار ذخیره شده و به صورت فولدر های زیرگروه دستگاه مورد نظر  به نمایش سال  ، ماه و هر ماه به صورت جداگانه برای دما و رطوبت نمایش داده می شود.

با استفاده از گزینه های روز و مقدار  زمان ثبت و مقدار دما و رطوبت مورد نظر را وارد کرده و ثبت “+” می کنیم.

در نمودار بازه مجاز به رنگ سبز نمایش داده می شود و هر مقدار خارج از این ناحیه با پیغام هشدار های لازم داده می شود.

همچنین  مراکز می توانند از لاگر های بی سیم و رادیویی شرکت تریتا برای ثبت خودکار و هوشمند دما و رطوبت استفاده نمایند.

سوالات متداول #