****این قسمت در نسخه Update نرم افزار،به روز شده است****