مستندات کارکنان

در این قسمت تمامی مستندات مربوط به آیتم کارکنان به صورت یکجا قابل دسترسی و مشاهده است .هر سندی که در ارتباط با کارکنان در نرم افزار بارگذاری شده باشد از این قسمت قابل دسترس خواهد بود.

شرح وظایف #

در این آیتم با توجه به شرح وظایفی که برای هر پرسنل تعریف شده مواردی را بصورت پیش فرض قرار داده ایم که قابلیت حذف و ویرایش دارند. 

هر پرسنل قبل از اینکه وظیفه بخشی را برعهده بگیرد بهتر است ابتدا با شرح وظایف آن بخش آشنا گردد.

برای آشنایی با نحوه صحیح کدگذاری اسناد بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کدگذاری اسناد

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن %D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81.png است

همچنین آیتم تایید سند را داریم که روی هر دستورالعمل گزینه ویرایش را بزنید. سپس تایید سند از کادر بالا را کلیک نمایید و اگر توضیحاتی بابت تایید سند یا ویرایش آن دارید وارد کنید سپس گزینه این سند مورد تایید میباشدرا بزنید. هر کسی که مجوز تایید سند را دارد باید این کار را با نام کاربری خودش انجام بدهد.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن %D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81.png است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن taeedsanad2.png است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن taeedsanad3.png است

برای سوابق ویرایش نیز به این صورت است که روی ویرایش دستورالعمل کلیک نمایید پس از اعمال تغییرات گزینه save را در Word بزنید و سپس  گزینه ذخیره رابزنید .پس از آن در سوابق ویرایش تاریخ آخرین ویرایش سند قابل مشاهده است. 

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن %D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4.png است

توصیف شغل #

توصیف شغل تعریفی است از هر بخش یا شغل در آزمایشگاه که منحصر به هر آزمایشگاه نیست بلکه عمومی و جامع است در توصیف شغل عنوان می شود که  شخصی که مسول آن بخش است چه صلاحیت هایی باید داشته باشد که شامل :

مدارک تحصیلی – مهارت و تخصص فرد در انجام فعالیت ها و تست های مربوط به آن بخش که با ارزشیابی توسط مسئول فنی مشخص می شود .

که در این فرم توصیف شغل بصورت پیش فرض در نرم افزار قراردادیم . میتوانید مطابق آیین نامه آزمایشگاهتان آنرا ویرایش کنید.

برای آشنایی با کدگذاری اسناد بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کدگذاری اسناد

همچنین آیتم تایید سند را داریم که روی هر دستورالعمل گزینه ویرایش را بزنید. سپس تایید سند از کادر بالا را کلیک نمایید و اگر توضیحاتی بابت تایید سند یا ویرایش آن دارید وارد کنید سپس گزینه این سند مورد تایید میباشدرا بزنید. هر کسی که مجوز تایید سند را دارد باید این کار را با نام کاربری خودش انجام بدهد.

برای سوابق ویرایش نیز به این صورت است که روی ویرایش دستورالعمل کلیک نمایید پس از اعمال تغییرات گزینه save را در Word بزنید و سپس  گزینه ذخیره رابزنید .پس از آن در سوابق ویرایش تاریخ آخرین ویرایش سند قابل مشاهده است.  

ابلاغ ها #

این آیتم به معنای حکم پرسنل می باشد که توسط مسئول فنی مشخص شده و در آن مواردی مانند سمت، شرح وظایف، جانشین و … مشخص می شود که مراکز می توانند حکم های پرسنلی خود را در این بخش بارگذاری کنند.
بعد از وارد کردن مشخصات مربوط به سند مانند کد سند، عنوان سند، ویرایش و … سند را از طریق انتخاب فایل  که باید اسکن یا Pdf باشد و یا ساخت سند متنی جدید برای تایپ دستی در Word، بارگذاری کنید.  

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن eblagh.png است