افزودن دستی کالا #

 کالاهای  مختلف بر حسب موارد خواسته شده مانند کد ، نوع ، واحد،  نقطه سفارش ، موجودی فعلی و … تعریف می شوند در این بخش می توان کد های خود مرکز را با استفاده از فایل اکسل در نرم افزار آپلود کرده و بر اساس کدینگ قبلی مرکز استفاده شود .

در این بخش دو مورد تاکید می شود

1- تعریف مقدار برای نقطه سفارش

2- تعریف مدت زمان ارسال پیغام قبل از منقضی شدن موارد مصرفی

اگر این دو آیتم تعریف شوند قبل از منقضی شده با هشدارهای لازم شما را از این موضوع آگاه خواهد کرد

و نیز زمانیکه مصرف به اندازه ای باشد که تعداد موجودی به سطح نقطه سفارش برسد نرم افزار پیغام های لازم را برای این موضوع ارسال می نماید

همچنین اگر دارای فایل اکسل برای کالاهای آزمایشگاه هستید براحتی می توانید با کلیک بر روی ورود از فایل اکسل تمامی کالاهای خود را بارگذاری کنید. که فایل اکسل شما باید دارای ستون هایی به نام های مطابق اکسل زیر باشد:

بارگذاری کالا از فایل اکسل #