در این بخش میتوانید با انتخاب هر مرحله فرآیند مثلا بررسی توسط مدیر بخش برای آن کاربر را مشخص نمایید. و ذخیره رابزنید. اگر به اشتباه کاربر را تعریف کردید میتوانید دکمه حذف جلوی نام کاربر رابزنید.

اگر میخواهید مرحله فرآیند عدم انطباق را حذف یا ویرایش انجام دهید از منو امکانات وارد صفحه تنظیمات شوید از قسمت عدم انطباق برای مرحله فرآیند میتوانید تغییرات لازم را اعمال نمایید.