مدیریت تامین کنندگان

لیست تامین کنندگان #

قسمت بعدی تامین کنندگان است، که برای هر شرکت تامین کننده ای، باید یک پرونده ی همکاری ثبت شود که مسئول خرید اطلاعات دقیقی از شرکت جهت همکاری داشته باشد.

بر این اساس که کد شناسایی اختصاص داده شود ، نام تامین کننده ، نحوه و مسئول پاسخگویی، مدیریت شرکت، شماره تماس و آدرس و اگر توضیحاتی لازم بود برای همکاری پس از تکمیل این فرم و ذخیره آن ،  درخواست چک لیست ارزشیابی شرکت مشخص می شود و در صورت تمایل  در همان لحظه ارزشیابی را انجام داد؛ و یا اینکه می توان به صورت مجزا در قسمت چک لیست ارزیابی کرد.

در صورت قطع همکاری با شرکت تامین کننده میتوانید تیک فعال را بردارید و وضعیت تامین کننده بصورت غیرفعال در می آید.

مدیریت چک لیست تامین کنندگان #

در قسمت مدیریت چک لیست می توان مواردی که به صورت پیش فرض در سیستم قرار داده شده را ملاحظه کرد و چنانچه ویرایشی نیاز باشد با کلیک راست روی هر سوال، قابل تغییر است.

و اگر سوالی خواستید اضافه کنید در قسمت “متن سوال” تایپ کنید حداکثرنمره را قرار دهید و ذخیره سوال را بزنید.

چک لیست تامین کنندگان #

پس از تعریف تامین کنندگان میتوانید از این فرم هر شرکتی را ارزیابی نموده و برای هر سوال در ستون امتیاز کسب شده، امتیاز دریافتی تامین کنندگان را یادداشت کنید. حداقل هر شرکت باید از 100 نمره، 70درصد یا حدنصاب را بگیرد. سپس ذخیره را بزنید.