شناسنامه تجهیزات

اولین آیتم تجهیزات  ، فرم شناسنامه ی تجهیزات است که با کلیک بر روی گزینه ی جدید، فرم فعال می شود و مشخصاتی که برای هر دستگاه حائز اهمیت است ، در این فرم قرار داده شده است، مواردی همچون: کد دستگاه ، نام دستگاه ، بخش تجهیز ، کارخانه ی سازنده ، مدل دستگاه ، اطلاعات کشور سازنده، اطلاعات شرکت پشتیبان جهت دسترسی سریع و آسان پرسنل به هنگام بروز هر مشکلی برای دستگاه ، تاریخ نصب دستگاه ، محل استقرار، کاربران ویژه ی هر دستگاه نیز، ثبت می شود و تجهیزات مرتبط دستگاه مانند پرینتر، و وضعیت دستگاه هنگام نصب نیز مشخص میگردد.
می توان دوره های کنترل کیفی، دوره های نگهداری و دوره های سرویس جنرال را مشخص کرد ، و هم چنین کاربرانی که وظیفه ی انجام این کار ها را بر عهده دارند مشخص نمود.
حتی می توان قسمت اطلاع رسانی را فعال کرد که چنانچه در تاریخ مقرر ، کنترل کیفیت صورت نگرفت به صورت آلارم به گوشی تلفن همراه یا از طریق اطلاع رسانی نرم افزار ، مسئول فنی و یا سوپروایزر مطلع شوند .
در قسمت اسناد، هر سندی اعم از SOP دستگاه ها، کالیبراسیون شرکت ها ، سرویس های جنرال دستگاه ، گواهی تاییدیه ی دستگاه ها و هر سندی که مربوط به دستگاه می باشد را می توان قرار داد تا دسترسی بهتر و راحتتری به مدارک دستگاه وجود داشته باشد .

برای آشنایی با نحوه صحیح کدگذاری اسناد روی لینک زیر کلیک کنید:

کدگذاری اسناد

در منوی فهرست تجهیزات ، لیست کلی تجهیزات مشخص می شود و در قسمت سوابق می توان اسناد مربوطه را ملاحظه کرد.

سوالات متداول #