شرکت در آزمون در صورتیکه زمان شرکت در آزمون فرا برسد با کلیک بر روی آیکون شرکت در آزمون پنجره ای باز می شود و آزمونهای در حال برگزاری نمایش داده می شود .و پرسنل بنا به نیاز سنجی انجام شده مجاز به انتخاب آزمون های مورد نظر خواهند بود و با کلیک بر روی “شروع  آزمون”  وارد بخش شرکت در آزمون خواهند شد .

اگر نیاز هست قبل از آزمون پرسنل فایل آموزشی مطالعه کنند میتوانند روی “دانلود فایل آموزشی” کلیک ک

پس از اینکه ” شروع آزمون را زدید وارد محیط آزمون می شوید و گزینه ” شروع” را کلیک نمایید و به سوالات جواب بدهید و گزینه ” بعدی” را بزنید .

قبل از اینکه زمان تمام شود با کلیک بر روی گزینه ” پایان ” آزمون را تمام نمایید در غیر این صورت با اتمام زمان تعریف شده در مدیریت آزمون امتحان به اتمام می رسد.

اگر فرد شرکت کننده در آزمونحد نصاب نمره تعیین شده را کسب نماید .نرم افزار به صورت خودکار گواهی مربوطه را صادر می کند .

در تب دوم “نتایج آزمون ها” نشان می دهد که هر آزمون در چه مدتی پاسخ دادید و گزینه “مشاهده نتیجه” را دارد.

میتوانید روی مشاهده نتیجه کلیک نمایید تا  نمره نهایی با در صد سئوالات صحیح ، غلط و بدون جواب محاسبه و همزمان نمایش داده خواهد شد . نحوه محاسبه نمره برای هر سئوال صحیح 1 امتیاز برای هر سئوال غلط یک سوم امتیاز منفی و برای سئوالات پاسخ داده نشده امتیازی تعلق نمی گیرد .