رفع خطا بازنشدن نرم افزار

1-    اتصال بانک اطلاعاتی با موفقیت انجام شود ولی قفل سخت افزاری ناموفق

دراین صورت یعنی دانگل(قفل سخت افزاری) به سیستم سرور متصل نیست یا سرویس آن stop  شده است.

برای اینکار باید از منوی استارت services را باز کرده و سرویس ArmService  را مانند تصویر start کنیم.

2- اتصال قفل سخت افزاری با موفقیت انجام شود ولی بانک اطلاعاتی ناموفق

دراین صورت باید ازمنوی استارت services را باز کرده و سرویس SqlServer(standardlab) را مانند تصویر start کنیم.

3- اگراتصال قفل سخت افزاری و بانک اطلاعاتی هردو ناموفق باشد

به این معناست که ip سیستم سرور یا نام کامپیوتر تغییر کرده است که باید از منوی استارت this pc(ویندوز10) یا computer(ویندوز7) را راست کلیک کرده و properties را انتخاب کنیم.

در پنجره باز شده نام کامپیوتر درج شده است که باید آن را در قسمت آی پی سرور قفل سخت افزاری و بانک اطلاعاتی بجای ip جایگزین کنید.

دقت بفرمایید درقسمت آی پی بانک اطلاعاتی بعد از نام کامپیوترstandardlab\  اینستنس بانک اطلاعاتی است و نباید تغییریی کند.