در این منو پرسنل با استفاده از نام کاربری خود می توانند مقدار نیاز خود را به مدیریت اعلام نمایند و مدیریت با استفاده از فیلتر تاریخ می تواند مقدار درخواست نیاز های کالایی را فیلتر نموده و در بازه زمانی خاص (از تاریخ خرید قبل تا اکنون ) درخواست جدید را استخراج نماید .

بنابراین با استفاده از این امکان کاربران می توانند نیاز های خودرا یادداشت کرده و به مسئول خرید و یا … ارجاع دهند.

ابتدا در این فرم تاریخ، بخش، توضیحات، کدکالا ، نام کالا و تعداد را یادداشت نمایید و ذخیره را بزنید. سپس از قسمت “وضعیت ” میتوانید شرایط کالا را مشخص کنید که تحویل داده شده یا … .