در این فرم با وارد کردن کد کالا موجودی کالا به تفکیک نام کالا شماره سریال و تاریخ انقضاء نمایش داده می شود.

و روی گزینه “برداشت” کلیک نمایید و صفحه دیگری باز میشود که از شما می پرسد در چه جهتی کالا از انبار برداشت میکنید و اطلاعات را وارد نمایید.

در تب دوم خروج کالا گزینه “لیست خروج “را داریم که تمامی اطلاعات کالاهایی که برداشت را میتوانیم مشاهده کنیم.

با کلیک راست روی هر کالا در این لیست گزینه های حذف و برگشت به انبار در صورتیکه به اشتباه خروج زده باشیم را داریم. و گزینه مشاهده جرئیات.