در قسمت تعمیرات نیز همانند بخش های قبل، فرمی فعال میشود که میتوان مشخصات دستگاهی که مشکل فنی پیدا کرده است را وارد کرد،همچنین نام و بخش دستگاه، تاریخ اعلام خرابی آن، تاریخی که با شرکت پشتیبان تماس گرفته شده و همینطور تاریخی که دستگاه از ران کاری خارج شده، محل تعمیر دستگاه بر این اساس که داخل محل آزمایشگاه بوده است یا خارج از آن، نام تعمیرکار نیز ثبت میشود که به هنگام بروز مجدد مشکل، با همان تعمیرکار تماس گرفته شود. همچنین نام ضد عفونی کننده ، تاریخ تعمیر و تاریخ بازگشت به ران کاری ثبت میشود؛ البته قبل از اینکه وارد ران کاری شود می توان تاییدیه فنی و کنترل کیفی های لازم را مشخص کرد. مسئولی که عملکرد را تایید مینماید، تاییدیه خود را در این قسمت مشخص میکند، شرح تعمیرات انجام شده را نیز میتوان ثبت کرد که در قسمت فهرست، آنالیز صورت گیرد.

و تمامی برگه های مربوط به سرویس و تعمیرات را میتوانید از  قسمت سند بارگذاری کنید. برگه ها بصورت اسکن شده و Pdf باشند.