در قسمت های مختلف نرم افزار، پس از انتخاب هر مورد ثبت شده در سوابق با کلیک بر روی گزینه تاریخچه تغییرات (قسمت هایلایت شده در عکس اول) ، می توانید تاریخ و زمان ایجاد و هر نوع تغییر ایجاد شده و همچنین شخص ایجاد کننده تغییر را مشاهده کنید. با کلیک روی مشاهده جزییات می توانید جزییات تغییرات ایجاد شده را مشاهده کنید.