بک گراند سل کانتر

شمارش زمینه دستگاه یا Background  باید هر روز پس از روشن نمودن و شست و شوی اتوماتیک و پیش از شروع به کار دستگاه سل کانتر بررسی شود. در صورت وجود نمونه به تعداد زیاد بهتر است در فواصل آزمایش ها نیز، دستور شست و شوی دستگاه و بررسی شمارش زمینه مجددا انجام شود.


در این قسمت پس از انتخاب بخش و دستگاه، نتایج بک گراند را در ستون Value وارد کنید. در صورتی که این مقادیر از مقادیر رفرنس اینتروال کمتر و یا مساوی باشد به صورت سبزرنگ و اگر بیشتر باشد، به صورت قرمز نمایش داده خواهد شد.

مقادیر رفرنس اینتروال قید شده به صورت پیشفرض، رایج ترین مقادیر بر اساس مراجع مختلف هستند، اما در صورتی که در دفترچه راهنمای دستگاه مقادیر دیگری قید شده است می توانید با مراجعه به قسمت تنظیمات، بخش کنترل کیفیت،شمارش زمینه، رفرنس اینتروال را ویراش کنید.