بروزرسانی 1401/02/05 – نسخه 2.5.0.0

رفع باگ #

 • اضافه شدن قابلیت جستجو در کالا های ورود به انبار
 • اضافه شدن امکان حذف داده ها از Calculator کنترل کیفیت آماری
 • اضافه شدن امکان تایپ مقادیر کیفی در جدول مقادیر بحرانی آزمایشات
 • رفع مشکل عدم فیلتر شدن بخش در گزارشگیری تجهیزات
 • رفع باگ عدم نمایش نام مسئول تایید در لیست آنتی بیوتیک ها
 • بهبود فرم کنترل فور و اتوکلاو برای انتخاب عدم نیاز بررسی بیولوژیک یا شیمیایی
 • عدم کسر موجودی پس از حذف فاکتور ورود به انبار
 • رفع باگ عدم چاپ صحیح متن های بلند در عدم انطباق
 • رفع باگ عدم توانایی حذف داده ها در جداول داده
 • رفع باگ عدم ذخیره تاریخ در نمودار هموگلوبین
 • رفع باگ عدم توانایی ویرایش داده های دما و رطوبت به صورت اعشاری
 • رفع باگ عدم ذخیره T Brittin در صورت خالی بودن جدول
 • رفع باگ عدم چاپ کامل توضیحات در رفرکتومتر
 • رفع باگ نمایش نگهداری تجهیزات در صورت فعال نبودن دوره نگهداری
 • رفع باگ خالی نشدن شرح عدم انطباق با کلیک بر روی جدید
 • رفع باگ عدم چاپ جزئیات در کواگلومتر
 • رفع باگ چاپ صفحه خالی در T Brittin
 • رفع باگ عدم نمایش CV مجاز برای برخی تست ها
 • رفع باگ عدم نمایش بخش در زمان ویرایش درخواست کالا
 • رفع باگ کلمه اقدام در چاپ عدم انطباق
 • رفع باگ عدم نمایش مستندات تجهیزات
 • رفع مشکل خطای 2:2S
 • رفع مشکل عدم ذخیره کنترل سانتریفیوژ برای یک آیتم
 • رفع باگ عدم ویرایش مقادیر نمودار دما به صورت اعشاری
 • رفع باگ عدم نمایش تاریخ انقضاء کنترل در نمایش اول در OPSpecs,Power Function
 • اضافه شدن فیلد IsDeleted به لاگ بوک
 • رفع باگ عدم نمایش صحیح سوالات آزمون در متن های طولانی
 • رفع باگ عدم نمایش صحیح CV در چاپ کنترل کیفیت سمپلر
 • رفع باگ عدم کسر موجودی پس از حذف فاکتور ورود به انبار
 • رفع باگ عدم نمایش شماره نمودار در قبلی و بعدی لووی جنینگ
 • رفع باگ عدم توانایی حذف چند محصول در فاکتور ورود به انبار

بهبود #

 • اضافه شدن امکان چاپ نمودار های آنالیز عدم انطباق
 • اضافه شدن پارامتر های CBC در نصب اولیه
 • اضافه شدن امکان مرتب سازی داده ها در بخش Calculator کنترل کیفیت
 • اضافه شدن امکان ورود مستقیم به باشگاه مشتریان
 • اضافه شدن امکان کد گذاری اتوماتیک اسناد
 • اضافه شدن امکان پرینت گزارشات آماری
 • اضافه شدن آنالیز عدم انطباق بخش های بیمارستانی و آزمایشگاه ارجاع
 • اضافه شدن امکان جابجایی سمت ها به همراه زیر مجموعه ها
 • اضافه شدن تاریخ میلادی در قسمت مدیریت مصرف کیت
 • اضافه شدن نام کاربر در لیست ورود و خروج کالا
 • اضافه شدن تاریخ انقضاء و شماره سریال کیت در لویجنینگ
 • اضافه شدن نمایش اطلاعات کنترل در کنترل کیفیت آماری به صورت تولتیپ
 • اضافه شدن امکان جستجوی کالا بر اساس نام در انبارداری
 • اضافه شدن امکان مدیریت سطح دسترسی حذف برای فرم ها
 • چاپ جزئیات در رگرسیون
 • امکان انتخاب چند آیتم برای شرایط نمونه گیری آزمایشات
 • باز کردن اتوماتیک فرم خروج از انبار با استفاده از بارکدخوان
 • امکان وارد کردن تاریخ به جای شماره ردیف در حسابگر کنترل کیفیت
 • اضافه شدن نام تولید کننده در لیست های انبار
 • اضافه شدن فیلد زمان چرخه کاری آزمایشات
 • اضافه شدن امکان انتخاب آنتی بیوتیک به جای اورگانیسم در دیسک ها
 • اضافه شدن خطا در نمودار کیوسام
 • اضافه شدن امکان تعریف محیط کشت های جدید
 • اضافه شدن مقایسه روش دستی و دستگاه در سل کانتر
 • اضافه شدن متد clsi به کنترل کیفیت میکروهماتوکریت
 • اضافه شدن فیلتر بخش به آنالیز عدم انطباق
 • اضافه شدن امکان تعریف هدف استفاده در اتوکلاو و فور
 • اضافه شدن مصونیت کرونا در شناسنامه پرسنل
 • چاپ تاریخ انقضاء و سری ساخت در لیبل انبارداری
 • چاپ نام آزمایشگاه بر روی لیبل انبار
 • اضافه شدن فیلد زمان آماده شدن جواب آزمایش در موارد غیر طبیعی
 • اضافه شدن فیلتر نام کاربری با تایپ قسمتی از آن در فرم ورود
 • اضافه شدن توضیحات به فرم ارزشیابی پرسنل
 • اضافه شدن سطح دسترسی ویرایش و حذف نمودار های کنترل کیفیت
 • عدم چاپ گزینه صحیح در مدیریت سوالات ازمون
 • اضافه شدن امکان ریست نشدن لیست تجهیزات پس از ذخیره لاگ بوک
 • اضافه شدن فیلد وضعیت به شناسنامه تجهیزات
 • اضافه شدن نام کاربر ثبت کننده دما در لیست داده ها
 • اضافه شدن فیلد پرسنل مرتبط در عدم انطباق
 • اضافه شدن نام مرجع انتخاب خطای مجاز برای آزمایشات
 • اضافه شدن تبدیل واحد RCF به RPM در سانتریفیوژ
 • اضافه شدن فیلد Bias مجاز به آزمایشات
 • بهبود رابط کاربری مدیریت سطح دسترسی
 • اضافه شدن امکان انتخاب چند بخش برای آزمایشات
 • اضافه شدن امکان انتخاب چند بخش برای کارکنان
 • اضافه شدن امکان انتخاب چندین نوع نمونه و شرایط انتقال در انتقال نمونه
 • بهبود و تسریع بارگذاری آنلاین مستندات
 • بهبود رابط کاربری صفحه ورود به نرم افزار
 • اضافه شدن امکان تعریف آنتی بیوتیک های جدید
 • اضافه شدن جدول یکپارچه خطای آزمایشات

ویژگی جدید #

 • اضافه شدن فرم ساز
 • اضافه شدن تاریخچه تغییرات
 • اضافه شدن آموزش به همه فرم ها
 • اضافه شدن امکان ساخت نمایش درختی برای مستندات
 • اضافه شدن امکان تغییر سطح دسترسی گروهی کاربران
 • اضافه شدن فرم درخواست تعمیر تجهیزات
 • اضافه شدن داشبورد در صفحه اصلی
 • اضافه شدن مدیریت تولید کنندگان در انبارداری
 • اضافه شدن بک گراند دستگاه در هماتولوژی
 • اضافه شدن گزارش جمع فاکتور ها در بازه زمانی
 • اضافه شدن کنترل کالیبراسیون ابزار پایه
 • اضافه شدن صحه گذاری کنترل
 • اضافه شدن فرم کنترل کیفیت آنتی هیومن گلوبولین
 • اضافه شدن Delta Check
 • اضافه شدن Reference Interval Transference
 • اضافه شدن کنترل دقت اتوآنالایزر
 • اضافه شدن بخش مدیریت ریسک
 • اضافه شدن فرم تعیین ضریب لوپ با استفاده از کیت قند
 • اضافه شدن کنترل کیفیت لوپ بر اساس دستورالعمل جدید آزمایشگاه مرجع سلامت
 • اضافه شدن دسترسی از طریق انی دسک
 • اضافه شدن آنالیز بر اساس نام فرد انجام دهنده در عدم انطباق
 • اضافه شدن Peer Group
 • اضافه شدن امکان بستن نمودار های کنترل کیفیت