کنترل کیفیت استریپ ادرار؛ که به صورت روزانه، قبل از ران کاری، نوار ادراری از نظر کیفیت، با استفاده از یورین کنترل بررسی میگردد.

وقتی شما از یک کنترل ( Urine Control ) استفاده می کنید می توانید مقدار خطاهای رندوم و سیستماتیک را به راحتی شناسایی کنید فرض کنید در نمونه کنترل شما به اندازه +3 پروتئین وچود دارد اگر در آزمایش شما پروتئین را +1 بخوانید نشان می دهد که یک خطای رندوم اتفاق افتاده است که می تواند خطای انسانی و یا خطای مربوط به تجهیزات اندازه گیری باشد و یا اینکه چند روز پیاپی نمونه کنترل شما +2 و +1 و Trace بخواند که نشان دهنده یک خطای سیستماتیک خواهد بود که به احتمال زیاد نشان دهنده تخریب معرف ها و یا عدم نگهداری معرف ها و نمونه باشد و ….

فرم طراحی شده در نرم افزار تریتا، بر اساس کلیه ی موارد الزامی، برای کنترل نوار ادراری میباشد که شامل ثبت نام کیت و کنترل که باید در منو امکانات بخش تنظیمات نام کیت و کنترل را وارد کنید .و شماره سریال، و تاریخ انقضا را وارد نمایید .

توجه داشته باشید که یکبار شماره سریال و تاریخ انقضا رو ذخیره نمایید لازم نیست هرروز تایپ کنید و ذخیره می ماند تا وقتیکه شماره سریال کنترل شما عوض شود و باید شماره قبلی را تغییر دهید.

 نتایج آزمایشگاه، را در ستون Value  وارد کنید که با مقایسه ی رفرنس اینتروال بررسی میگردد و چنانچه عدم انطباقی باشد، بصورت خودکار قرمز رنگ مشخص شده و میتوان توضیحات لازمه را در قسمت توضیحات ذکر کرد.

ابتدا برای تعریف رفرانس اینتروال  هر کنترل باید از قسمت مدیریت کنترل مطابق تصویر زیر وارد صفحه شویم . نام کنترل انتخاب کنید. سپس برای هر عنوان حداقل و حداکثر را وارد کنید.( نام کنترل را باید از منو امکانات وارد صفحه تنظیمات شوید و در قسمت کنترل کیفیت نام ویال کنترل را وارد کنید).

سپس بعد از تعریف رفرانس اینتروال یورین کنترل به صفحه اصلی بر میگردید و گزینه جدید را می زنید و اطلاعات خود را وارد می کنید. اگر جواب شما در محدوده رفرانس اینتروال بود به نشانه تایید سبزرنگ میشود و اگر جواب خارج از محدوده باشد به رنگ قرمز یعنی خطا در می آید که در کادر توضیحات اقدامات لازمه را یادداشت نمایید.

پس از اتمام کار ذخیره بزنید و از صفحه خارج شوید.