استریپ ادرار

کنترل کیفیت استریپ ادرار؛ که به صورت روزانه، قبل از ران کاری، نوار ادراری از نظر کیفیت، با استفاده از یورین کنترل بررسی میگردد.

وقتی شما از یک کنترل ( Urine Control ) استفاده می کنید می توانید مقدار خطاهای رندوم و سیستماتیک را به راحتی شناسایی کنید فرض کنید در نمونه کنترل شما به اندازه +3 پروتئین وچود دارد اگر در آزمایش شما پروتئین را +1 بخوانید نشان می دهد که یک خطای رندوم اتفاق افتاده است که می تواند خطای انسانی و یا خطای مربوط به تجهیزات اندازه گیری باشد و یا اینکه چند روز پیاپی نمونه کنترل شما +2 و +1 و Trace بخواند که نشان دهنده یک خطای سیستماتیک خواهد بود که به احتمال زیاد نشان دهنده تخریب معرف ها و یا عدم نگهداری معرف ها و نمونه باشد و ….

فرم طراحی شده در نرم افزار تریتا، بر اساس کلیه ی موارد الزامی، برای کنترل نوار ادراری میباشد که شامل ثبت نام کیت و کنترل که باید در منو امکانات بخش تنظیمات نام کیت و کنترل را وارد کنید .و شماره سریال، و تاریخ انقضا را وارد نمایید .

توجه داشته باشید که یکبار شماره سریال و تاریخ انقضا رو ذخیره نمایید لازم نیست هرروز تایپ کنید و ذخیره می ماند تا وقتیکه شماره سریال کنترل شما عوض شود و باید شماره قبلی را تغییر دهید.

 نتایج آزمایشگاه، را در ستون Value  وارد کنید که با مقایسه ی رفرنس اینتروال بررسی میگردد و چنانچه عدم انطباقی باشد، بصورت خودکار قرمز رنگ مشخص شده و میتوان توضیحات لازمه را در قسمت توضیحات ذکر کرد.

ابتدا برای تعریف رفرانس اینتروال  هر کنترل باید از قسمت مدیریت کنترل مطابق تصویر زیر وارد صفحه شویم . نام کنترل انتخاب کنید. سپس برای هر عنوان حداقل و حداکثر را وارد کنید.( نام کنترل را باید از منو امکانات وارد صفحه تنظیمات شوید و در قسمت کنترل کیفیت نام ویال کنترل را وارد کنید).

سپس بعد از تعریف رفرانس اینتروال یورین کنترل به صفحه اصلی بر میگردید و گزینه جدید را می زنید و اطلاعات خود را وارد می کنید. اگر جواب شما در محدوده رفرانس اینتروال بود به نشانه تایید سبزرنگ میشود و اگر جواب خارج از محدوده باشد به رنگ قرمز یعنی خطا در می آید که در کادر توضیحات اقدامات لازمه را یادداشت نمایید.

پس از اتمام کار ذخیره بزنید و از صفحه خارج شوید.