لیست آزمایشگاه های ارجاع #

آزمایشگاه ارجاع آزمایشگاهی است که جهت ارسال نمونه انتخاب می شود که در این آیتم مشخصات کامل آزمایشگاه ارجاع وارد و ثبت می شود که شامل نام آزمایشگاه – مسول آزمایشگاه – نحوه ارتباط با آزمایشگاه – زمان پاسخگویی -آدرس و شماره تماس آزمایشگاه ارجاع و غیره است.

وقتی که تیک فعال را بزنید یعنی با این آزمایشگاه در حال ارتباط هستید ولی اگر دیگر به آزمایشگاه ارجاع نمونه ارسال نمی کنید تیک فعال را بردارید.

چک لیست آزمایشگاه های ارجاع #

چک لیست ارزیابی هر آزمایشگاه ارجاع جهت انتخاب برای همکاری لازم است یک سری ملاک ها و فاکتورهای آزمایشگاه راداشته باشد که جهت وارد کردن این فاکتور ها به آیتم مدیریت چک لیست مراجعه کرده و هر فاکتور را با اختصاص امتیاز مربوط به آن وارد و ثبت کرده و در نهایت ذخیره می شود.این فاکتورها می تواند شامل : مدت زمان پاسخگویی – نتایج کنترل کیفیت خارجی و… است.

در این فرم ابتدا تاریخ، نام آزمایشگاه ارجاع و مسئول تایید را انتخاب می کنید و به سوال هایی که پیش فرض در برنامه قرار دارد امتیاز دهید. نرم افزار قابلیت این را دارد بر اساس امتیاز قابل قبول شما و امتیازدهی که صورت میگیرد رد یا قبول بودن آزمایشگاه ارجاع را اعلام کند.

اگر نیاز به حذف و یرایش سوالات داشتید از قسمت مدیریت آیتم ها میتوانید اصلاحات را انجام دهید. و با کلیک راست روی هر سوال گزینه حذف یا ویرایش انتخاب کنید.