بایگانی ماه: آبان 1398

کارگاه آموزشی کنترل کیفیت

اولین کارگاه آموزشی کنترل کیفیت ، ویژه همکاران آزمایشگاهی در روز های پنجشنبه و جمعه 25 و 26 مهرماه 1398 برگزار شد . به گزارش روابط عمومی تریتا ، تدریس این دوره آموزشی را که با حضور بیش از 30 نفر از همکاران آزمایشگاهی در محل انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی برگزار شد، اساتیدی چون : […]