از این امکان برای اتصال دیتالاگر های تریتا به نرم افزار استفاده می شود و نمودار های تجهیزات دمایی و از طریق نرم افزار قابل مشاهده و مدیریت است