امکانات فرم های نرم افزار

 بازنشانی #

با این آیکون فیلد های پر شده خالی و ریست می شوند تا پارامتر های جدید چایگزین شوند

ذخیره #

با استفاده از این آیکون پارامتر های تعریف شده ذخیره می شوند

چاپ #

با استفاده از این آیکون فرم مربوطه چاپ می شود

فرآیند #

برخی از فعالیت ها بر اساس فرآیند خاصی در مرکز پیش می رود و این فرآیند می تواند در هر مرکز متفاوت باشد مانند فرآیند ثبت خطاها ، فرآیند ثبت عدم انطباق ها و … که می توانید برای هر کدام از مجموعه فعالیت ها فرآیند طراحی کرده و فعالیت ها بر اساس آن فرآیند ثبت و ذخیره شوند

توضیحات #

برای هر فرم می توانید توضیحات مختصری و یا اطلاعات فرم و آزمون   برای کاربران یادداشت کنید تا کاربران نحوه استفاده از فرم را به صورت مختصر کطالعه  کرده و با کاربرد آن آشنا شوند

سایر #

در این منو زیر منوهای متعددی وجود دارد که هر کدام برای فعالیت خاصی در جهت بهبود کاربری نرم افزار استفاده می شود

اسناد #

در این منو می توان اسناد بی شماری را برای هر فرم الحاق کرد و مستندات مربوط به اطلاعات فرم و کاربری فرم را در این قسمت بارگذاری نمود

یادداشت ها #

در این بخش می توان کامنت ها و پیام های متعددی را برای هر فرم بارگذاری نمود

راهنما #

در این قسمت آموزش هایی را که در ارتباط با فرم مربوطه است می توان به صورت آنلاین مشاهده کرد

تاریخچه تغییرات #

با استفاده از این ابزار تغییراتی را که هر کاربری در قسمت مربوطه انجام داده است با تاریخ و نوع تغییر و ایتم های تغییر داده شده مشخص می شود که برای پیگیری علت تغییرات می تواند کمک کننده باشد

خروجی اکسل #

با استفاده از این امکان برای کلیه فرم ها می توان خروجی اکسل گرفت تا در کارهای تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد

حذف #

با استفاده از این گزینه می توان رکورد مورد نظر را حذف کرد

اسکرین شات #

با استفاده از این گزینه می توان برای نمایش سریع و یا انتقال  تصویر فرم از فرم مربوطه عکس گرفت

طراحی قالب چاپ #

با استفاده از این امکان می توان قالب های دلخواه خود را برای چاپ فرم ها طراحی کرد  و بر اساس سلیقه شخصی برای مرکز خود قالب های مورد نیاز برای چاپ طراحی کرد

افزودن #

با استفاده از این منو می توان رکورد جدید ایجاد کرد

فهرست #

با استفاده از این منو می توان تمامی رکورد های ثبت شده را مشاهده کرده و مدیریت نمود

راهنمای استفاده #

همانند راهنمای موجود در منوی سایر بوده ولی در این منو مستقیما و آموزش های مرتبط با فرم مربوطه به صورت اختصاصی در دسترس قرار می گیرد

تنظیمات فهرست #

با استفاده از این امکان می توان آیتم هایی که در فهرست باید نمایش داده شود را انتخاب کرده و به صورت دلخواه و اختصاصی برای هر مرکز می توان تعریف کرد و همچنین با استفاده از گزینه ترتیب آیتم ها  می توان تقدم و تاخر آیتم ها را در منوی فهرست اختصاصی تر کرد

در تمامی فهرست ها فیلتر های متعددی برای جستجوی اختصاصی رکورد ها وجود دارد که بر اساس آیتم های هر رم متغییر است و با استفاده از این فیلتر ها می توان به صورت جستجوی هوشمند استفاده کرد

 بازنشانی فهرست #

با استفاده از این گزینه می توانید فهرست فعلی را حذف و فهرست جدید با آیتم های مورد نظر انتخاب کنید

نمایش مسیر فرم فعال #

با استفاده از این گزینه مسیر فرم مورد نظر نمایش داده می شود

نمایش رکورد های حذف شده #

با استفاده از این امکان رکورد های حذف شده را می توان مشاهده کرد و در صورت امکان بازیابی رکورد را انجام داد

صعودی و نزولی کردن منوی فهرست #

با استفاده از این امکان می توان لیست فهرست را صعودی و یا نزولی کرد که این مرتب کردن بر اساس تاریخ ایجاد رکورد انجام می شود