امکانات صفحه اصلی

در این بخش تنظیمات مربوط به بخش های مختلف نرم افزار کاربرد داشته باشد تعریف می شوند که بر اساس بخش پارامتر های مورد نیاز تعریف می شوند

تعریف اطلاعات آزمایشگاه مانند تلفن ، آدرس ، لوگوی آزمایشگاه و آنچه که لازم است در چاپ قرار گیرد در این قسمت تعریف می شوند

 تمامی پیام ها و نوتیفیکیشن های برنامه را می توانید با کلیک بر روی این قسمت مدیریت و مشاهده نمائید

دسترسی به سایر تنظیمات و برنامه های کاربردی از طریق  آیکون های زیر امکان پذیر است

تمامی اطلاعات و پیام های مرتبط با بخش های مختلف نرم افزار در این قسمت قابل مشاهده و مدیریت است

برای جستجوی آیتم ها ، آزمون ها و بخش های مختلف نرم افزار از این بخش استفاده می شود و بدون جستجو در منوها از این مسیر به قسمت های مختلف برنامه با تایپ یک یا دو حرف از آیتم مورد جستجو قابل دستیابی است

نمونه جستجوی آیتم ” دقت “

نمایش کاربر جاری را در این قسمت نرم افزار مشاهده خواهید کرد

دسترسی به بخش گفتگوی آنلاین را از این قسمت انجام دهید

تقویم ماه جاری در یک نگاه و نمایش روز جاری