نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت آزمایشگاه تریتا

این ویدیو را ببنید تا با امکانات کلی نرم افزار کنترل کیفیت تریتا آشنا شوید…

مشاهده ویدیو های بیشتر

خدمات

با تهیه این نرم افزار خدمات زیر را از شرکت نرم افزاری تریتا سافت دریافت می کنید.

نظرات مشتریان

نظرات برخی از مشتریان نرم افزار کنترل کیفیت تریتا سافت که از همکاری با آن ها به خود می بالیم

جناب آقای طاهری

نرم افزار تریتا از جهت این که کنترل کیفیت و استاندارد مرجع سلامت رو شامل شده نرم افزار خوبیه

آقای طاهری / آزمایشگاه جرجانی

سرکار خانم پورنصیر

تریتا از هر بابت عالی بود و از نظر پشتیبانی علمی و فنی همیشه پاسخگو بودن    

خانم پورنصیر / آزمایشگاه آریا

آقای عندلیبیان

کلیت نرم افزار پس از آپدیت خوب شده است و هر وقت تماس میگیریم پاسخگو و پیگیر بودید.

آقای عندلیبیان / آزمایشگاه امین

آشنایی با نرم افزار

با بخش های مختلف نرم افزار آشنا شوید …

امکانات بخش کنترل کیفیت

با بخش کنترل کیفیت آشنا شوید …