آموزش نصب اتوماتیک نرم افزار

به منظور نصب نرم افزار ، نصب کننده اتوماتیک پیش نیاز ها باید در یک پوشه extract شود .

با توجه به اینکه ویندوز سیستم چند بیتی است فایل های sql  که داخل dvd میباشد را در پوشه 32 یا 64 کپی مینماییم.

فایل setup   که در پوشه ی اولیه میباشد را اجرا کنیدو سپس بر روی نصب کلیک کنید.ممکن است برروی سیستم .net3.5 نصب نباشد ، در این صورت ابتدا باید آن را نصب کنیم..

پس از نصب همه موارد پیغام نصب پیش نیاز ها به پایان رسید قابل مشاهده میباشد