دانلود ها

نرم افزار any desk

any desk نرم افزاری است برای اتصال دو سیستم از راه دور به منظور آموزش ،نصب،پشتیبانی نرم افزار و سایر فعالیت ها

نرم افزار Combine PDF

برنامه Combine PDF برنامه ای برای ادغام چند فایل PDF و همچنین تبدیل عکس ها به فایل pdf میباشد.

نرم افزار سوپرمو (supremo)

supremo نرم افزاری است برای اتصال دو سیستم از راه دور به منظور آموزش ،نصب،پشتیبانی نرم افزار و سایر فعالیت ها

نرم افزار Adobe connect

این نرم افزار جهت استفاده از وبینار های تریتا سافت می باشد و با استفاده از آن شما میتوانید در کلاس های مجازی شرکت نمایید.